Polityka prywatności

Ta witryna („Poradnik”) jest obsługiwana przez Uniwersytet Warszawski. Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, które otrzymujemy od użytkowników.

Używamy Twoich danych osobowych wyłącznie w celu dostarczania i ulepszania Poradnika. Korzystając z Poradnika, zgadzasz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką.

Korzystanie z Poradnika nie wymaga podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Podobnie jak wielu operatorów witryn zbieramy informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz Poradnik.

Dane wysyłane przez przeglądarkę

Te dane mogą obejmować informacje, takie jak adres protokołu internetowego („IP”) komputera, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony wchodzące w skład Poradnika, które odwiedzasz, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach i inne Statystyka.

Ponadto możemy korzystać z usług stron trzecich, takich jak Google Analytics, które zbierają, monitorują i analizują te dane.

Ciasteczka

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy, niepowtarzalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki z witryny internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera.

Podobnie jak wiele witryn internetowych, używamy plików „cookie” do zbierania informacji. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części zestawu narzędzi.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od września 2019 roku i pozostanie w mocy, z wyjątkiem zmian w jej postanowieniach w przyszłości, które będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany naszej Polityki prywatności w dowolnym momencie i należy okresowo sprawdzać tę Politykę prywatności. Dalsze korzystanie z Usługi po opublikowaniu przez nas jakichkolwiek zmian w Polityce prywatności na tej stronie będzie stanowić potwierdzenie tych modyfikacji i zgodę na przestrzeganie zmodyfikowanej Polityki prywatności i związanie się nią.

Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, powiadomimy Cię o tym, umieszczając wyraźną informację w witrynie Poradnika.