O Poradniku

Poradnik “Autism & Uni” powstał z myślą o studentach ze spektrum autyzmu. Jego celem jest udostępnienie studentom oraz kandydatom na studia konkretnych, rzetelnych informacji na temat studiowania, które pomogą im odnieść sukces na uniwersytecie. Poradnik zawiera sekcję z ogólnymi informacjami i poradami dla studentów, sekcję z informacjami na temat wsparcia dostępnego na uczelni, wywiady ze specjalistami oraz studentami ze spektrum autyzmu, a także informacje na temat kampusów i budynków na Uniwersytecie Warszawskim.

Dla kogo jest przeznaczony Poradnik?

Poradnik został przygotowany dla studentów ze spektrum autyzmu studiujących na Uniwersytecie Warszawskim. Mogą z niego skorzystać również inne grupy: studenci niebędący w spektrum autyzmu, studenci innych uczelni, a także wykładowcy i pracownicy administracyjni tych uczelni. Należy jednak pamiętać, że informacje zawarte w Poradniku nie zawsze mogą odpowiadać stanowi faktycznemu na innej uczelni.

Czy informacje zawarte w Poradniku zawsze odnoszą się do mojej sytuacji?

Informacje zawarte w Poradniku mają charakter ogólny i mogą, ale nie muszą pasować do Twojej sytuacji. Każda uczelnia, każdy wydział, a także każdy wykładowca może wprowadzić zasady odmienne od tych opisanych w Poradniku. Choć wykłady czy seminaria na większości uczelni wyglądają podobnie, wciąż występują między nimi różnice. Podobnie zakres wsparcia oferowany przez Twoją uczelnię osobom ze spektrum autyzmu może być różny. Poradnik pomoże Ci jednak przygotować się na najczęściej spotykane sytuacje i wyzwania związane ze studiowaniem.

W jaki sposób powstał Poradnik?

Oryginalny Poradnik “Autism & Uni” powstał w ramach programu finansowanego przez Unię Europejską „Lifelong Learning Programme” w latach 2013–2016. Poradnik powstał w ścisłej współpracy ze studentami ze spektrum autyzmu, którzy brali udział w jego planowaniu, a także tworzeniu i ewaluacji treści. Od 2016 r. Leeds Beckett University kontynuuje projekt w Wielkiej Brytanii pod kierownictwem dr. Marca Fabri. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie https://www.autism-uni.org/.
Polska wersja Poradnika powstała w ramach projektu “Uniwersytet dla wszystkich – Level up”, którego celem jest udoskonalenie istniejących i wypracowanie nowatorskich rozwiązań na rzecz zwiększenia dostępności kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Warszawskim. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego “Wiedza Edukacja Rozwój” (PO WER). Więcej informacji na temat tego projektu znajduje się na stronie https://bon.uw.edu.pl/kategoria/uniwersytet-dla-wszystkich/
Polską wersję Poradnika przygotował zespół badaczy i psychologów z Uniwersytetu Warszawskiego (BON UW i Wydział Psychologii UW): dr Mateusz Płatos, mgr Iwona Nowakowska, mgr Katarzyna Płucienniczak oraz prof. dr hab. Ewa Pisula. W powstawanie polskiej wersji Poradnika były zaangażowane również osoby ze spektrum autyzmu. Serdecznie dziękujemy za Waszą pomoc!